Adoption är ett alternativ som många ser till idag, men enligt statistiken har internationella adoptioner minskat den senaste tiden.

shutterstock_202543930

I en studie från 2013 konstaterade man att antalet adoptioner hade minskat för det fjärde året i rad, de uppgick det året till 1 132 stycken. Och det är specifikt de internationella adoptionerna som står för nästan hela minskningen.

Det är många idag som är ofrivilligt barnlösa och adoption är ju på papper en väldigt bra lösning men det finns en hel del arbete som ingår i en adoption och inte alla vågar gå igenom processen i rädslan för att få avslag.

Adoptionsländerna har varierat över årtiondena, under 60- och 70-talen var det Sydkorea som var det vanligaste födelselandet, under 80-talet var det istället Indien som toppade listan. På 90-talet adopterade svenskar mest från Colombia och sedan 2000-talet har Kina varit det vanligaste landet att adoptera från.

Asien står för ett stort antalet av Sveriges sammanlagda adoptivbarn, bland de 10 vanligaste länderna hittar man inte bara de ovannämnda utan även Sri Lanka, Thailand och Vietnam.

1980 var det årtionde som flest barn adopterades, då uppgick siffran till 14 601 adoptioner medan den nu gått ned till under 10 000. De exakta anledningarna till detta är okänt men säkert beror det på flera olika faktorer.

Posted in: Tips.
Last Modified: januari 15, 2019