Pedagogik är läran om  utbildning och gäller framför allt då för barnen och idag fokuseras det mycket på pedagogiska leksaker, inte bara för förskola och dagis utan även för hemmabruk.

sh_baby_background_block_

Det finns mycket man kan använda sig av i lekarna med sitt barn som samtidigt ger dem viktiga lärdomar.  Man kan säga att en leksak som är pedagogisk har minst två olika funktioner. Den ska absolut vara rolig för barnet att leka med, man vill ju inte att de tappar intresset för den för fort och samtidigt bör den ha en funktion som hjälper barnet att lära sig något. Det kan vara färger och olika former eller att läsa och räkna. Det finns även leksaker som hjälper barnet att utveckla sin syn, hörsel eller rörelser.

Det viktigaste är att hitta en leksak som stimulerar barnets intresse, gillar barnet djur så kan man köpa pussel som är pedagogiska med djurmotiv på och behöver barnet öva på sin finmotorik så kan klossar vara bra att sitta och stapla och bygga olika saker av. När barnen blir äldre kan man fokusera på leksaker som hjälper till med lärandet, till exempel förskolor arbetar med olika former av pedagogik. Något som kan hjälpa barnet lära sig läsa och räkna eller andra språk och länder. Bara fantasin sätter gränser här och det ska vara kul att lära sig nya saker.

Posted in: Tips.
Last Modified: januari 15, 2019