Det är idag många som upplever svårigheter för föräldrar att hänga med i sitt barns skolgång. Uppgifter och resultat publiceras på många olika ställen och feedbacken når inte alltid fram.

Genom att delge kommentarer och resultat på ett och samma ställe och låta föräldrar och eleven ta del av notifikationer, skapas en röd tråd mellan skolan och familjen. Detta skapar en förenklad vardag för alla.

Skapa en röd tråd

Det är viktigt för både föräldrar som elever att få konstruktiv feedback på uppgifter och prov. Exempelvis, skrivs ett prov och någon får fel på en fråga, och sen inte får reda på vad som var fel, kommer de inte lära sig. De behöver veta vad som blev fel, så att de kan göra det bättre till nästa gång. Det är inte bara bra för eleven att veta detta, utan även för vårdnadshavarna. På så sätt kan eleven få hjälp och stöd genom sin skolgång.

I och med teknikens utveckling, blir det allt fler hemsidor för skolor, vårdnadshavare och elever att hålla koll på. Det är lätt att missa viktiga händelser och då inte kunna stötta på rätt sätt. Just därför, är det givande för alla att samla all information på ett och samma ställe. Ta en titt här och missa aldrig viktig feedback igen.

Posted in: Okategoriserade.
Last Modified: juni 13, 2022